Wydarzenia‎ > ‎

Zaproszenie: Co nauczyciel może zaczerpnąć z dydaktyki matematyki?

opublikowane: 21 lut 2019, 07:00 przez Katarzyna P.   [ zaktualizowane 26 lut 2019, 07:23 przez Katarzyna Parcia ]


Fundacja "Matematyka dla Wszystkich" oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zapraszają na inauguracyjne Seminarium z Dydaktyki Matematyki, które odbędzie się 28 lutego o godz. 15.30 w RODN "WOM" w B-B, sala 201 (II piętro). Podczas tego i kolejnych spotkań zostaną Państwo zaznajomieni z problematyką i publikacjami z zakresu dydaktyki matematyki, metodami i niektórymi wynikami badań oraz aktualnymi ich kierunkami w Polsce.

Dydaktyka matematyki jest nauką, której przedmiotem badań są zagadnienia związane z procesem nauczania - uczenia się matematyki. Dotyczy ona:

  • treści, metod i środków poglądowych,
  • procesów psychicznych i aktywności matematycznych związanych z tworzeniem i kształtowaniem się pojęć matematycznych, typów rozumowań towarzyszących dowodzeniu twierdzeń czy rozwiązywaniu zadań.

Oprócz badania problemów metodycznych, gdzie szuka odpowiedzi na pytania: jak uczyć, jakie stosować metody nauczania, jakie środki dydaktyczne wykorzystać – zajmuje się problemami teoretycznymi poszukującymi prawidłowości uczenia się matematyki oraz rozstrzygnięciami problemów: dlaczego uczyć, kogo i czego uczyć.

 Rejestracji na seminarium należy dokonać przez system e-rejestracji. Bezpośredni link: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600678

Informacji udziela dr Agnieszka Heba aheba@wombb.edu.pl

Opiekunem seminarium i osobą, która poprowadzi pierwsze spotkanie jest prof. dr hab. Henryk Kąkol, emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który w swoich pracach podejmował problematyką badawczą z zakresu: statystyki opisowej i rachunku prawdopodobieństwa w szkole., nowoczesnych technologii w procesie nauczania i uczenia się matematyki na różnych poziomach kształcenia. Autor (współautor) około 150 publikacji, w tym artykuły, książki i podręczniki. Współtwórca projektu dydaktycznego Błękitnej Matematyki (programu, przewodnika metodycznego dla klas VII–VIII), współautor (S. Wołodźko, Z. Powązka) podręczników i zeszytów ćwiczeń dla klasy VIII (1995–2000). Współtwórca projektu dydaktycznego Nowej Błękitnej Matematyki (programu, przewodnika metodycznego dla gimnazjum do klasy II), współautor (S. Wołodźko, Z. Powązka) podręcznika dla klasy II gimnazjum (1999–2001). Współtwórca projektu dydaktycznego Zintegrowane nauczanie matematyki z elementami informatyki w gimnazjum (programu, przewodnika metodycznego dla klas I–III), współautor serii podręczników (3 podręczniki), zbiorów zadań (3 zbiory zadań) dla klas I–III gimnazjum (2000–2002). Współtwórca projektu dydaktycznego Nauczanie matematyki w gimnazjum z wykorzystaniem kalkulatorów graficznych i komputera (programu, przewodnika metodycznego dla klas I–III), współautor podręczników (3 podręczniki), i zbiorów zadań (3 zbiory zadań) dla klas I–III gimnazjum (2002–2004). Członek zespołu przygotowującego reformę systemu edukacji (1995–1996), współautor Podstawy programowej. Przewodniczący Komisji Dydaktyki Polskiego Towarzystwa Matematycznego (2002–2005). Redaktor Naczelny Kwartalnika Matematyka i Komputery (2000-2007). Członek Redakcji czasopisma Problemy teorii i metodyki nauczania w Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Narodów (od 2000). Redaktor Naczelny Prac monograficznych z dydaktyki matematyki: Współczesne problemy nauczania matematyki (od 2008). Promotor 7 doktorów w zakresie nauk matematycznych. Założyciel Fundacji „Matematyka dla wszystkich”. 

 

Comments