12. Przygoda z geometrią na pomarańczy


Zaproszenie

Zapraszamy nauczycieli matematyki oraz uczniów klas szóstych szkoły podstawowej, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na pierwsze w tym roku szkolnym Spotkanie z ciekawą matematyką, którego tematem będzie

Przygoda z geometrią na pomarańczy
‒ trzy światy geometrii

Nauczyciele oraz uczniowie z naszego regionu będą mieli wyjątkową (niecodzienną) okazję uczestniczenia w Bielsku-Białej w warsztatach, które poprowadzą znakomici specjaliści w zakresie geometrii nieeuklidesowych, a jednocześnie praktycy nauczania: dr Anna Rybak z Uniwersytetu w Białymstoku oraz István Lénárt – pracownik ELTE University w Budapeszcie. Pod ich kierunkiem i przy użyciu specjalnych modeli uczestnicy spotkania będą mogli poszukać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

- Czy istnieje dwukąt?
- Czy suma kątów wewnętrznych trójkąta zawsze wynosi 180º?
- Czy okrąg może być linią prostą?
- Czy na piłce można narysować kwadrat?

Zajęcia będą miały charakter warsztatu połączonego z interaktywną prezentacją, a dotyczyć będą własności figur geometrycznych w trzech systemach: geometrii płaskiej, geometrii sferycznej i geometrii hiperbolicznej. Najważniejszym przesłaniem zajęć będzie: „I Ty możesz odkrywać geometrię na różnych powierzchniach”. Zastosowana przez prowadzących metoda porównywania podstaw geometrii nieeuklidesowych z podstawami geometrii euklidesowej pozwala uczniom lepiej zrozumieć istotę wszystkich systemów geometrycznych, a więc przyczynia się także do lepszego zrozumienia i zapamiętania treści geometrycznych przewidzianych podstawą programową.


Proponowane warsztaty stwarzają możliwość bezpośredniego eksperymentowania i doświadczenia, że prawa geometrii na płaszczyźnie (geometrii euklidesowej) nie stanowią jedynego systemu geometrycznego w nauce. Tym bardziej że to właśnie geometrie nieeuklidesowe są ważnym matematycznym narzędziem do opisu Ziemi jako planety, do opisu Wszechświata oraz wielu zjawisk fizycznych. Praktyka zawodowa dr Anny Rybak oraz Istvána Lénárta wskazuje, że geometria nieeuklidesowa jest dla uczniów bardzo ciekawa i można ją z powodzeniem realizować z dziećmi młodzieżą.

Spotkanie odbędzie się 21 września 2017 r. (czwartek) o godzinie 15.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25 sala 011 (parter). Planowany czas spotkania to 90 minut. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się pomocą krótkiego formularza rejestracyjnego (linki poniżej) lub ewentualnie telefonicznie 33 812 37 15 wew. 111.

Formularz rejestracyjny dla nauczyciela (tutaj nauczyciel może zgłosić siebie, ale również swoich uczniów) https://goo.gl/DxF3d1 - limit miejsc wyczerpany

Formularz rejestracyjny dla ucznia (gdy uczeń zgłasza się indywidualnie) https://goo.gl/WX3XY4 
- limit miejsc wyczerpany

Prosimy, aby każdy uczestnik warsztatów przyniósł ze sobą jedną pomarańczę.

Dr Anna Rybak pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu. Ma duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki i informatyki. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W swojej pracy dydaktycznej opiera się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej. Dr Anna Rybak zajmuje się również popularyzacją nauki, zwłaszcza z zakresu różnych systemów geometrycznych, umożliwiając poprzez dobór odpowiednich metod i środków dydaktycznych odbiorcom w różnym wieku i na różnych poziomach „zaawansowania naukowego” zrozumienie i samodzielne odkrywanie treści matematycznych znacznie wykraczających poza podstawę programową.

István Lénárt pracuje w ELTE University w Budapeszcie. Jest autorem projektu nauczania geometrii na płaszczyźnie, na sferze i na powierzchni hiperbolicznej metodą porównawczą już od najwcześniejszych etapów edukacyjnych. Projekt ten jest uznany i wprowadzony do edukacji matematycznej w wielu krajach świata. István Lénárt zajmuje się też teorią liczb i aksjomatyką.


Katarzyna Parcia - konsultant OśrodkaInformacje

Temat:
Przygoda z geometrią na pomarańczy - trzy światy geometrii

Prelegent:
dr Anna Rybak
István Lénárt

Data:
21 września 2017 r.Galeria zdjęć


Comments