06. Matematyka w obiektywie


Relacja z

6 Spotkania z ciekawą matematyką


Uczyć matematyki przez … fotografię


15 września 2016 r. gościliśmy w RODN "WOM" w Bielsku-Białej p. Małgorzatę Makiewicz – profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, która w ramach spotkania z ciekawą matematyką pokazała zgromadzonym nauczycielom oraz młodzieży jak za sprawą fotografii można połączyć przyjemne z pożytecznym. Zdjęcia bowiem lubią robić prawie wszyscy, ale nie każdy wie, że z tego można czerpać nie tylko radość, ale także naukę. Pani profesor przekonywała nas, że nie tylko walory artystyczne i parametry techniczne stanowią o wartości obrazu. Równie istotne jest bowiem uchwycenia zjawiska ciekawego z punktu widzenia matematyki. Niezbędnym uzupełnieniem ujęcia jest tytuł, który często nadaje sens fotografii i podnosi jej wartość.

Prelegentka nawiązała do konkursu fotograficznego Matematyka w obiektywie, którego od kilku lat jest organizatorką. Zaprezentowała wybrane prace konkursowe, do których staraliśmy się dopasować adekwatne, czasem intrygując a nawet zabawne tytuły. Mieliśmy też okazję wykazać się wyobraźnią przestrzenną w trakcie rozwiązywania zagadki przedstawionej – a jakżeby inaczej – na zdjęciu. Prof. Makiewicz uświadomiła zebranym, że są dwie drogi powstawania „matematycznych” zdjęć, a mianowicie od pomysłu do fotografii oraz odwrotnie. Czasami zdarza się, że dobre zdjęcie „wychodzi” nam niejako przypadkowo, wystarczy dostrzec jego walory. Innym razem jednak trzeba się sporo natrudzić aby wykonać ciekawe ujęcie według zamierzonego pomysłu. Prelegentka zainicjowała kilka zabawnych sytuacji, w których mogą powstać zdjęcia interesujące w kontekście uczenia matematyki. Zachęcała młodzież do eksperymentowania, dociekliwości oraz pogłębionego spojrzenia. Nauczycielom starała się zaszczepić wiarę w sens rozszerzenia wachlarza swoich metod nauczania, o te związane z fotoedukacją.

Kolejne spotkanie z ciekawą matematyką może być inspiracją dla uczniów i nauczycieli. Czy zaowocuje w oryginalne zdjęcia — zgłoszone do kolejnej edycji konkursu? Zobaczymy.


Katarzyna ParciaZapraszamy do udziału w:

6 Spotkaniu z ciekawą matematyką

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej wraz z Fundacją „Matematyka dla wszystkich” zapraszają nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół na pierwsze w tym roku szkolnym Spotkanie z ciekawą matematyką, którego tematem będzie:

Matematyka w obiektywie

Część główną seminarium poprowadzi dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US, kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, sekretarz oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Od 6 lat przewodnicząca jury Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie” (www.mwo.usz.edu.pl), a od 11 organizator ogólnopolskich konferencji dydaktyków matematyki „Matematyka - nasza niedostrzegalna kultura” (www.mnnk.usz.edu.pl).

Prelegentka opowie o uczeniu przez fotoedukację, przedstawi przykłady pojęć i struktur matematycznych uchwyconych obiektywem aparatu fotograficznego. Zaprezentuje najciekawsze obrazy, tytuły i opisy z Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”.


Pod jej kierunkiem spróbujemy odpowiedzieć na pytania:
  • Czy można nauczyć się matematyki dostrzegając jej symptomy w otoczeniu, fotografując zachód słońca, układając pomarańcze, przesypując cukier?
  • Jak podczas zabawy z cieniem można odkryć własności przekształceń geometrycznych?
  • Kiedy rodzi się wiedza w umyśle dziecka?
Mamy nadzieje, że prelekcja będzie inspirująca zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.
Ciekawym dodatkiem do tematu głównego będzie krótki warsztat pt. Ramka do zdjęć. Zajęcia poprowadzą Magdalena Marczyńska i Katarzyna Urbaniec.

Spotkanie odbędzie się 15 września 2016 r. o godzinie 15.10 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25 sala 203. Planowany czas spotkania to 90 minut.

W celu przygotowania odpowiedniej liczby miejsc i materiałów zainteresowanych prosimy o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego do dnia 15.09.2016r.

 Katarzyna ParciaInformacje

Temat:
Matematyka w obiektywie

Prelegent:
dr hab. Małgorzata Makiewicz

Data:
 15.09.2016
https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/matematyka/spotkania