Edycja 8Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę projektową na temat "Matematyka jest wszędzie”. Tegoroczna edycja jest już ósmą z kolei.

W zakładce Matematyka jest wszędzie można znaleźć informacje o wcześniejszych edycjach konkursu. Udział w konkursie jest oczywiście bezpłatny i może być cennym doświadczeniem zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela (opiekuna).

Regulamin konkursu wraz z poprawionym harmonogramem oraz formularz zgłoszeniowy i wzory oświadczeń (niezbędne do udziału w konkursie) znajdują się w polu dokumenty (obok).

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na sposób zgłaszania się do konkursu - został on zmieniony w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych. W stosunku do poprzednich  lat małej modyfikacji uległ również harmonogram, w szczególności wydłużyliśmy czas zgłaszania się do konkursu.


Dokumenty

1) REGULAMIN wraz z harmonogramem (NOWY!!)

2) Formularz zgłoszeniowy- ZAŁĄCZNIK 1

3) Oświadczenie ucznia pełnoletniego -ZAŁĄCZNIK 2

4) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego -ZAŁĄCZNIK 3

Informacje (Edycja 8)

  • Organizatorzy


Ċ
Katarzyna Parcia,
13 lis 2018, 06:21
ĉ
Katarzyna Parcia,
13 lis 2018, 05:48
Ċ
Katarzyna Parcia,
13 lis 2018, 05:48
Ċ
Katarzyna Parcia,
13 lis 2018, 05:49
Ċ
Katarzyna Parcia,
13 lis 2018, 05:49
Comments