Edycja 3


Relacja z

3 edycji konkursu "Matematyka jest wszędzie"


O popularyzacji matematyki wśród dzieci i młodzieży

Powszechnie funkcjonuje opinia, że matematyka jest przedmiotem trudnym, a przez to mało lubianym i nieatrakcyjnym dla dużej części uczniów. Wielu nauczycieli podejmuje różnorodne działania, aby zainteresować uczniów matematyką, a przez to wzmocnić motywację do uczenia się tego przedmiotu. Nauczycielskie obserwacje pokazują, że uczniowie są bardziej zaangażowani w proces uczenia się, gdy dostrzegają cel i praktyczną użyteczność treści nauczania. Dlatego tak ważne jest, aby pomóc uczniom zauważyć, że matematyka jest wszechobecna w otaczającej nas rzeczywistości.

Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, które kształci przyszłych nauczycieli matematyki, od roku szkolnego 2011/2012 włączyło się w ideę popularyzacji matematyki wśród młodego pokolenia przez organizację konkursu na najlepszą pracę projektową na temat „Matematyka jest wszędzie”. W tym roku w organizację konkursu zaangażował się również Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, a konkurs objął dodatkowo szkoły podstawowe i gimnazja. Na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziało prawie 70 uczniów z różnych szkół powiatów: bielskiego, częstochowskiego, pszczyńskiego, oświęcimskiego. Tak duża liczba zgłoszeń spowodowała, że prezentacje prac konkursowych musiały zostać rozłożone na dwa dni: 14 marca 2014 r. miały miejsce prezentacje prac uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, a na 18 marca 2014 r. odbyły się prezentacje prac uczniów szkół podstawowych, którzy zgłosili się najliczniej.

Każdy z dwóch dni prezentacji rozpoczęło przywitanie uczestników przez dyrektorów placówek organizujących konkurs: Józefa Mamorskiego – dyrektora KN w Bielsku-Białej oraz Władysława Mąsiora – dyrektora RODN „WOM” w Bielsku-Białej. W dalszej części uczniowie prezentowali przygotowane prace konkursowe, które okazały się niezwykle interesujące i różnorodne zarówno tematycznie, jak i pod względem formy. Były filmy, prezentacje i „prezi-ntacje”, symulacje komputerowe i pokazy doświadczeń. Wszystkim obecnym podczas ostatniej sesji prezentacji w dniu 18 marca zapadła w pamięć degustacja chleba, po której w naturalny, niezaplanowany wcześniej sposób wywiązała się dyskusja na temat proporcji składników potrzebnych do uzyskania tak smakowitego wypieku. Ta sytuacja po raz kolejny pokazała, że matematyka jest naprawdę wszędzie!

Zgodnie z regulaminem konkursu o ostatecznej ocenie decydują punkty przyznane przez Komisję Konkursową, ale także przez uczniów – uczestników konkursu oraz przez ich nauczycieli matematyki. Każdą pracę oceniano w trzech wymiarach: atrakcyjność prezentowanych treści, ustosunkowanie się w prezentacji do tematu konkursu oraz sposób prezentacji.

Podsumowując, można stwierdzić z satysfakcją, że obszary obecności matematyki widziane oczami dzieci są bardzo szerokie: od płatków kwiatków, muszelek i różyczek kalafiora przez kostkę Rubika, muzykę, poezję, kuchnię, aż po lotnictwo i architekturę. Wysoki poziom wielu prac cieszy organizatorów, a jednocześnie stawia przed nimi nowe wyzwania.

Katarzyna Parcia

Informacje (3 edycja)

  • Organizatorzy

Laureaci oraz uczniowie wyróżnieni

  • szkoła podstawowa
  • gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna


Ċ
Katarzyna Parcia,
25 sie 2016, 00:31
Ċ
Katarzyna Parcia,
25 sie 2016, 00:31
Comments