Konferencje‎ > ‎

Wdrażanie nowej podstawy programowej - matematyka (2017 r.)


Relacja

Konferencje dotyczące wdrażania nowej podstawy programowej z matematyki, w naszym Ośrodku odbyły się w dniach: 23 i 25 maja 2017 r. oraz 13 i 25 czerwca 2017 r. Wzięło w nich udział około 370 nauczycieli.
Konferencja miała charakter informacyjny, program obejmował następujące zagadnienia:
  1. wstęp do podstawy programowej,
  2. podstawa programowa z matematyki,
  3. komentarz do podstawy: ogólne założenia zmian,
  4. porównanie poprzedniej i obecnej podstawy programowej oraz uzasadnienie zmian,
  5. wnioski i rekomendacje dla nauczycieli.
Dla nauczycieli pragnących szlifować swój warsztat pracy, szczególnie w zakresie tych zagadnień, które zgodnie z nową podstawą programową pojawią się w szkole podstawowej, przygotowujemy atrakcyjną ofertę na kolejny rok szkolny.


Comments