Konferencje‎ > ‎

Szyfr Enigmy czyli rozkodujmy opinię


Relacja z warsztatów

Szyfr Enigmy, czyli rozkodujmy opinię

Warsztaty odbyły się 14 stycznia 2016 r. w siedzibie Ośrodka. Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:

  1. Co widzi psycholog, co widzi nauczyciel matematyki? – słowniczek pojęć stosowanych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych
  2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – potrzeby dziecka i nauczyciela
  3. Jak skutecznie pomóc uczniowi? – tworzenie planu pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki. Przykłady oddziaływań terapeutycznych, kompensacyjnych i korekcyjnych w nauczaniu matematyki
  4. Podsumowanie.

Warsztaty, mamy nadzieję, pozwoliły naświetlić temat zarówno z matematycznego jak i psychologicznego punktu widzenia. To drugie stało się możliwe dzięki nieocenionym komentarzom oraz przykładom z doświadczenia pedagogicznego Katarzyny Patykiewicz – psychologa, pracownika Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradni Specjalistycznej w Bielsku Białej a jednocześnie konsultanta RODN „WOM” w Bielsku-Białej.


Nauczycielom, którzy uczestniczyli w warsztatach dziękujemy za aktywną pracę i kreatywność! Wiele spośród wypracowanych przez Państwa przykładów zaskoczyło nas trafnością i pomysłowością. Przykłady te (za państwa zgodą) wzbogaciły przygotowane przez nas materiały konferencyjne. W materiałach zostały one specjalnie wyróżnione zacieniowaniem.

Ponieważ chęć udziału w warsztatach zgłaszało znacznie więcej osób niż mogliśmy przyjąć, ze względu na pojemność sali, w przyszłości powtórzymy warsztaty.Katarzyna Parcia


Ċ
Katarzyna Parcia,
18 sie 2016, 03:06
Comments