Konferencje‎ > ‎

Sprawdzian 2015. Zmiany w części matematycznej


Relacja z konferencji

Sprawdzian 2015 – nowa formuła sprawdzianu ze szczególnym uwzględnieniem części matematycznej

W dniu 9 października br. odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych, na której scharakteryzowane zostały zmiany organizacyjne, merytoryczne oraz jakościowe, które będą obowiązywały na sprawdzianie od 2015 r.Nauczycieli matematyki najbardziej interesowały zmiany związane ściśle z zadaniami matematycznymi. W odpowiedzi na te oczekiwania zwrócono uwagę na fakt, że najważniejszym dokumentem, którym powinien kierować się nauczyciel w wyborze zadań mających na celu przygotowanie uczniów do sprawdzianu jest Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 dostępny na stronie internetowej CKE (pobierz). Zadania tam zamieszczone należy traktować jako wzorcowe, ale z drugiej strony niewyczerpujące wszystkich oczekiwań względem uczniów.
Ważnym założeniem nowej formuły sprawdzianu jest to, że konstrukcja zadań ma umożliwić nie tylko sprawdzenie celów szczegółowych podstawy programowej, ale także celów ogólnych. W przypadku matematyki są to cztery cele:


I. Sprawność rachunkowa

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji

III. Modelowanie matematyczne

IV. Rozumowanie i tworzenie strategii

Analiza wybranych zadań z Informatora (w tym sposobu ich punktowania) pokazała realizację tego założenia, a także dostarczyła wiedzy na temat nowych typów zadań zamkniętych (zadania na dobieranie, zadania typu prawda-fałsz), które czasem dodatkowo występują w tzw. wiązkach zadań złożonych z dwóch lub trzech zadań składowych.
Dużo emocji wyzwoliło ćwiczenie, podczas którego nauczyciele trenowali nowy, holistyczny sposób oceniania zadań otwartych. Sprawdzając uczniowskie rozwiązania zadań według klucza skonstruowanego w sposób holistyczny, nauczyciele mieli okazję poznać istotę różnicy między starym i nowym sposobem oceniania. Okazało się, że z zadaniem poradzili sobie bardzo dobrze.
Zmiany zawsze budzą niepokój i wątpliwości, jednak lepiej i z większym spokojem można przez nie przejść, jeśli jest się do nich dobrze przygotowanym. W tym przygotowaniu pomocny może okazać się bogaty zbiór informacji na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie można znaleźć m.in. informacje ogólne dotyczące formuły sprawdzianu, procedury jego przeprowadzania, wspomniany wyżej Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015, przykładowe zestawy zadań, arkusze z lat ubiegłych oraz bieżące komunikaty.Katarzyna Parcia

Ċ
Katarzyna Parcia,
16 sie 2016, 07:54
Comments