Konferencje‎ > ‎

Przynosi uczeń "smartfona" do klasy... Badanie własności funkcji


Relacja z konferencji

Przynosi uczeń „smartfona” do klasy …  Wykorzystanie możliwości smartfonu w badaniu własności funkcji na III i IV etapie edukacyjnym

W dniu 4 lutego 2016 r. gościliśmy w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. J. Śniadeckiego w Bielsku-Białej, gdzie dzięki uprzejmości dyrekcji mogliśmy uczestniczyć w lekcji otwartej z matematyki.
Lekcję poprzedziło krótkie wprowadzenie technologiczne, w które profesjonalnie i, rzecz jasna, z wykorzystaniem smartfonu "zaopatrzył" nas Lechosław Hojnacki – autor wielu publikacji z zakresu technologii mobilnej.
Częścią zasadniczą warsztatów była obserwacja lekcji matematyki, którą poprowadziła Zdzisława Hojnacka – nauczycielka matematyki tamtejszej szkoły, uczestniczka Sieci Mobilnych Nauczycieli (MONA), chętnie próbująca nowych metod pracy. W czasie lekcji, uczniowie klasy 3 technikum z wykorzystaniem własnych smartfonów i odpowiednich aplikacji zmagali się z badaniem własności funkcji poziomu stężenia lekarstwa we krwi pacjenta. Obserwatorzy, którzy przez całą lekcję na ekranach mogli śledzić rezultaty pracy uczniów, z podziwem patrzyli na ich biegłość w posługiwaniu się sprzętem i umiejętności w wykorzystywaniu możliwości smartfonów i aplikacji matematycznych (Geogebra i Mathlab). Na twarzach obserwatorów pojawiał się mimowolny uśmiech zachwytu, gdy przyglądaliśmy się uczniowskim działaniom i dyskusjom w trakcie rozwiązywania problemu matematycznego. Widać było, że nie pierwszy raz używali smartfonów na matematyce i że sprawiało im to radość.
Wymiana refleksji po obserwowanej lekcji stała się okazją do rozmowy na tematy ogólniejsze, takie jak:

  • Czy smartfon może być sprzymierzeńcem nauczyciela i ucznia na lekcjach matematyki?
  • Dlaczego smartfon a nie komputer?
  • Jak organizować pracę ze smartfonem na lekcji?
Na posumowanie warsztatów Lechosław Hojnacki przypomniał zebranym nauczycielom, znany z literatury model SAMR, w którym zostały zdefiniowane poziomy integracji technologii w procesie edukacji i skłonił do próby umiejscowienia obserwowanej lekcji w kontekście tego modelu.

Z przyjemnością uczestniczyłam w lekcji, podczas której pozytywne relacje nauczyciel – uczeń dały się odczuć od początku do końca lekcji, a umiejętnie wplatane elementy oceniania kształtującego budowały wiarę uczniów we własne możliwości i zachęcały do dalszej pracy. Wydaje się też, że w grupie chłopaków, którzy na co dzień nie są miłośnikami matematyki, a mobilne urządzenia są ważnym elementem ich życia, zastosowanie smartfonu jako środka dydaktycznego jest trafionym pomysłem.
Przyznaję, że nie widziałam, iż lekcje w szkole ponadgimnazjalnej mogą również przebiegać w taki sposób. Za uświadomienie mi tej miłej prawdy dziękuję Zdzisławie Hojnackiej i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zechce zaprosić nas na lekcję.
Katarzyna Parcia

Materiały
Tak było


Comments