Konferencje‎ > ‎

Jak wspierać rozwój ucznia na lekcjach matematyki przez OK?


Relacja z warsztatów

Jak wspierać rozwój ucznia na lekcjach matematyki?

Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach szerszej konferencji pt. Jak motywować ucznia do uczenia się przez ocenianie kształtujące. Między celem uczenia się a efektem. Konferencja odbyła się 12 maja 2015 r. w RODN "WOM" w Bielsku-Białej. Jej koordynatorem był Lechosław Hojnacki.
Podczas przeprowadzonych przeze mnie warsztatów zostały przypomniane oraz zilustrowane przykładami dobrych praktyk główne idee oceniania kształtującego. Ważną częścią warsztatów była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń nauczycieli matematyki. Wspólnie zastanawialiśmy się nad rozwiązaniami zgodnymi z OK sprzyjającymi nauczaniu i uczeniu się matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum.

Galeria zdjęćMetafora ogródkowa