Konferencje‎ > ‎

Od wyjaśnienia ... do dowodu. Jak uczyć rozumowania i argumentowania?


Relacja z konferencji

Od wyjaśnienia … do dowodu czyli jak skutecznie uczyć rozumowania i argumentowania na lekcjach matematyki

W dniu światowych obchodów święta liczby Pi, w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej odbyła się konferencja dla wszystkich nauczycieli biorących udział w uczeniu matematyki, od edukacji wczesnoszkolnej aż po maturę. Tematem konferencji był proces nauczania rozumowania od przedszkola aż po maturę.

Zebranych powitał dyrektor Ośrodka – Władysław Mąsior, który wyraził swoje zadowolenie z organizacji konferencji o tematyce, która po latach zapomnienia, nabiera coraz to większego znaczenia, zarówno w nauczaniu jak i na egzaminach.

W tematykę konferencji łagodnie i mądrze wprowadziła nas Ewa Olszewska-Patykiewicz, która jako nauczyciel matematyki a jednocześnie psycholog ma szerokie i wnikliwe spojrzenie na procesy myślowe towarzyszące uczniom na lekcjach matematyki. Prelegentka ujęła zebranych, trafnością porównań, wnikliwością obserwacji, a także celnością wniosków płynących z obserwacji uczniów. Wyjaśniła, że jedną z przyczyn powodujących trudności w nauce argumentowania jest konieczność dysponowania wiedzą (faktami matematycznym) oraz językiem matematyki, a zatem możemy tutaj mieć do czynienia z piętrzeniem się rozmaitych trudności. Przekonywała nas i przekonała, że częstą sytuacją, z jaką musi uporać się nauczyciel matematyki jest uczniowskie przekonanie, że matematyka jest nie dla niego. Dopiero po przełamaniu tej bariery (zmianie myślenia ucznia o swojej relacji z matematyką) uczeń może osiągać małe sukcesy.

W drugiej części wykładu głos zabrała Halina Balbier - nauczyciel matematyki z województwa podkarapckiego, a jednocześnie autorka licznych artykułów, które w dużej mierze koncentrują się wokół analizy uczniowskiego rozumowania w zakresie matematyki. Pani Halina Balbier podzieliła się z zebranymi doświadczeniami ze swojej pracy nauczycielskiej. Przedstawiała, na co - jej zdaniem - należy zwrócić uwagę, przyzwyczajając uczniów do uzasadniania swoich opinii tak, aby jednocześnie nie zniechęcić ich do matematyki. Zaakcentowała rolę sprawdzania, jako czynności poprzedzającej uzasadnianie, zwłaszcza w pracy z uczniem na poziome szkoły podstawowej i gimnazjum. Przekonywała, że proces wdrażania do uzasadniania zaczyna się już w edukacji wczesnoszkolnej.

Budującym był fakt, że na konferencję przyszła liczna grupa nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, które przyznały (w rozmowie indywidualnej), że czują potrzebę dokształcania się w tym zakresie, gdyż w swojej pracy dostrzegają, że ten proces również dotyczy pracy z najmłodszymi; gratulujemy wnikliwości i rzetelności!

Po części wykładowej i przerwie na kawę rozpoczęły się warsztaty w grupach. Był to czas intensywnej pracy, wymiany doświadczeń i dyskusji. Warsztaty poprowadziły: Ewa Olszewska-Patykiewicz, Halina Balbier, Maria Dębska oraz Halina Babik-Dziedzic.

Dziękujemy, iż mimo brzydkiej pogody, epidemii grypy i dnia wolnego od pracy, ponad 30 nauczycielek z Bielska-Białej i okolic uczestniczyło w konferencji, która nie należała do łatwych, lekkich i przyjemnych. Chociaż… zaraz… mamy nadzieję, że przyjemna jednak była.Jolanta Biernat, Katarzyna Parcia


Ċ
Katarzyna P.,
16 sie 2016, 02:22
Ċ
Katarzyna P.,
16 sie 2016, 02:22
Ċ
Katarzyna P.,
16 sie 2016, 02:23
Ċ
Katarzyna P.,
16 sie 2016, 02:23
Ċ
Katarzyna P.,
16 sie 2016, 02:23
Ċ
Katarzyna P.,
16 sie 2016, 02:32
Ċ
Katarzyna P.,
16 sie 2016, 02:32
Ċ
Katarzyna P.,
16 sie 2016, 02:31
Comments