Konferencje‎ > ‎

Matura 2015 - w jaki sposób realizuje cele kształcenia matematycznego?


Relacja z konferencji

Matematyka – jak jej lepiej uczyć? W jaki sposób nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki realizuje cele kształcenia matematycznego?

Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na terenie całej Polski zaplanowano cykl konferencji dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych. Konferencje miały na celu zapoznanie nauczycieli matematyki z informacjami dotyczącymi nowej matury (obowiązującej od 2015 roku), w szczególności takimi, które są niezbędne do dobrego przygotowania uczniów do egzaminu z matematyki.

W Bielsku-Białej konferencja ta, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach i Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie, miała miejsce w dniu 17 października 2014 r. w auli Kolegium Nauczycielskiego. W konferencji uczestniczyło 50 osób. Zainteresowanie nauczycieli było więc duże, jednak mniejsze niż oczekiwaliśmy, mając na uwadze liczbę szkół w regionie.

Wykład wygłosiła p. Edyta Marczewska – przedstawicielka OKE w Jaworznie, która w trakcie prelekcji dostarczyła zebranym wiele cennych informacji oraz konkretnych przykładów zadań i ich rozwiązań. Na zakończenie zaproponowała pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących nowej koncepcji matury i zachęcała do zadawania pytań. Z tej możliwości skorzystało wielu nauczycieli, którzy w indywidualnej rozmowie chcieli wyjaśnić nurtujące ich wątpliwości dotyczące matury.

Zapowiedziano także kolejne spotkania, tym razem warsztatowe, o terminie których nauczyciele zostaną powiadomieni w terminie późniejszym.
Prelegentka poinformowała, że materiały z konferencji udostępnione zostaną nauczycielom po zakończeniu całego cyklu, spotkań. Niezależnie od tego zachęciła do korzystania z obszernych publikacji na stronie internetowej CKE.

Ċ
Katarzyna Parcia,
11 sie 2016, 02:01
ć
Katarzyna Parcia,
11 sie 2016, 01:54
Comments