XXVIII Bielskie Warsztaty Matematyczne


Zaproszenie

Bielski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli  „WOM” w Bielsku-Białej zapraszają nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na

XXVIII Bielskie Warsztaty Matematyczne

„Byliśmy … w Opolu”

które odbędą się 22 marca 2019 r. w godzinach 14.30 - 18.35 w budynku RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 25.

Zapisy, za pomocą krótkiego formularza przyjmuje Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Szczegółowe informacje, w tym: program konferencji i opisy zajęć znajdują się w załącznikach.

·         Zaproszenie

·         Program

·         Opisy zajęć

Ewentualne pytania prosimy kierować na adresy:

snmbiuro@gmail.com (biuro SNM) lub madziaglac@gmail.com (Magdalena Glac) lub pod numer telefonu 503 175 734.
ć
Katarzyna P.,
25 kwi 2019, 00:14
Ċ
Katarzyna P.,
25 kwi 2019, 00:15
Ċ
Katarzyna P.,
25 kwi 2019, 00:09
Ċ
Katarzyna P.,
7 mar 2019, 00:20
Ċ
Katarzyna P.,
25 kwi 2019, 00:10
Ċ
Katarzyna P.,
7 mar 2019, 00:34
Ċ
Katarzyna P.,
7 mar 2019, 00:32
Ċ
Katarzyna P.,
25 kwi 2019, 00:08
Comments