XXVII Bielskie Warsztaty Matematyczne


Zaproszenie

Bielski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli  „WOM” w Bielsku-Białej zapraszają nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na

XXVII Bielskie Warsztaty Matematyczne pt.

„Byliśmy … w Poznaniu”

które odbędą się 9 marca 2018 r. w godzinach 15.00- 19.00 w budynku RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 25.

Zapisy, za pomocą krótkiego formularza przyjmuje Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania, a także program konferencji i opisy zajęć znajdują się w załącznikach.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adresy:

snmbiuro@gmail.com (biuro SNM) lub madziaglac@gmail.com (Magdalena Glac) lub pod numer telefonu 503 175 734

Informacje o konferencjiMateriały


Ċ
Katarzyna Parcia,
27 lut 2018, 06:57
Ċ
Katarzyna Parcia,
27 lut 2018, 06:57
Ċ
Katarzyna Parcia,
27 lut 2018, 06:57
Comments