XIV Regionalna KonferencjaRelacja

Nauczycielski dylemat "większej połowy"

Kolejna konferencja z cyklu „Matematyka na dobry początek roku szkolnego…”  za nami. Po przywitaniu uczestników przez Magdalenę Glac - przewodniczącą bielskiego Oddziału SNM oraz przedstawiciela RODN „WOM” w Bielsku-Białej głos zabrała  Alina Przychoda - prezes SNM, która zaprosiła do udziału w XXVIII Krajowej Konferencji SNM w Opolu. Następnie dr Maria Legutko, z oddziału krakowskiego, przybliżyła nam kilka faktów z czasów początków PTM oraz opowiedziała o ciekawej inicjatywie obchodów stulecia powstania PTM, jaką ma być budowa „żywego” fraktala (więcej informacji można znaleźć na stronie PTM).

Wykład inauguracyjny składał się z dwóch części. Były to: spojrzenie polonisty na język na matematyce, a także refleksje ucznia dotyczące matematyki w języku. Polonistka, Katarzyna Zioła-Zemczak rozwiała kilka językowych dylematów nauczycieli matematyki dotyczących m.in. kiedy pisać kopkę, a kiedy nie, jak odmieniać niektóre nazwiska, dlaczego linii ale powierzchni oraz dlaczego dwa nieżywotne rzeczowniki rodzaju męskiego prostokąt i kwadrat mają odmienną deklinację. Opowiedziała o kalkach językowych i pleonazmach, których używamy na lekcjach. Prelegentka nawiązała też do często spotykanego i niestrudzenie poprawianego przez matematyków sformułowania „większa połowa”. Na pewno wielu zaskoczył fakt, że to wyrażenie, choć matematycznie nieścisłe, w języku potocznym jest dopuszczalne. Jego użycie tłumaczy się skrótowym sposobem mówienia. (Informacje na ten temat można znaleźć w dołączonej prezentacji).

Wiktor Kużdżał, uczeń ZSEEiM w Bielsku-Białej zadziwił wszystkich swoją odwagą, pomysłem na prezentację, stosowanymi technikami aktywizującymi słuchacza, piękną śląską gwarą wkomponowaną celnie w wątek języka na matematyce, a także dużą liczbą powiązań między matematyką a językiem ojczystym, jakie udało mu się zaprezentować.

Profesjonalizm i swada wykładowców zostały nagrodzone gromkimi brawami.

W każdej sesji warsztatowej uczestnicy mieli do wyboru aż sześć warsztatów o bardzo ciekawej i różnorodnej tematyce. Aż żal, że trzeba było wybierać, chciałby się uczestniczyć we wszystkich…

Nie mniej ważny był czas podczas przerw, kiedy można było zaopatrzyć się w nowości wydawnicze lub też wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami i porozmawiać na tematy dotyczącej codziennych nauczycielskich wyzwań i rozterek.

Mamy nadzieję, że była to bardzo inspirująca i owocna konferencja.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć (link obok), skorzystania z materiałów konferencyjnych oraz oczywiście ... udziału w kolejnych konferencjach.Zaproszenie

Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2018/19

Bielski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Regionalny Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej serdecznie zapraszają nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół oraz  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na XIV Regionalną Konferencję
„Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2018 / 2019”. Konferencja odbędzie się 29 września 2018 r. w naszym Ośrodku.

Kolejny już raz chcemy spotkać się z Państwem, aby porozmawiać o nauczaniu matematyki. Wymiana doświadczeń i poglądów, dzielenie się sprawdzonymi, dobrymi praktykami to bez wątpienia atut tej konferencji. Czy to na warsztatach, czy na przerwie przy kawie chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji – nie zawsze tej ściśle naukowej, a często dotyczącej codziennych nauczycielskich zmartwień, wyzwań i rozterek. W programie wykład i trzy sesje warsztatowe. Rozpoczniemy od intrygująco brzmiącego wykładu pani Katarzyny Zioły – Zemczak pt. „Czy „większa połowa" w równym stopniu razi matematyka, co polonistę? O języku matematyki i języku na matematyce”. Uzupełnieniem wykładu będzie uczniowskie spojrzenie na język matematyki i język polski. Wiktor Kużdżał – uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. J. Śniadeckiego w Bielsku Białej, zaprezentuje swoją pracę projektową, która uzyskała I nagrodę w konkursie „Matematyka jest wszędzie”

Wśród prowadzących warsztaty dobrze znane i cenione osoby, oraz kilka nowych twarzy, które z pewnością w znacznym stopniu ubogacą tę konferencję.

Zgłoszenia na konferencję przyjmuje SNM za pomocą  formularza rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i opisu zajęć oraz sposobu zgłaszania się znajdują się w dołączonych plikach (po prawej). Ewentualne pytania prosimy kierować na adres snmbiuro@gmail.com lub pod numer telefonu 503 175 734
Galeria zdjęćMateriały


ciekawostka dla zainteresowanych tematem "większej połowy"
artykuł Lechosława Hojnackiego Dużo większa połowa


Informacje o konferencjiĊ
Katarzyna Parcia,
3 paź 2018, 23:43
Ċ
Katarzyna Parcia,
3 paź 2018, 23:44
Ċ
Katarzyna P.,
18 wrz 2018, 06:16
Ċ
Katarzyna P.,
18 wrz 2018, 06:15
Ċ
Katarzyna P.,
18 wrz 2018, 06:18
Ċ
Katarzyna Parcia,
2 paź 2018, 06:18
Comments