XI Regionalna Konferencja


Relacja z

XI Regionalnej Konferencji
Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2015/16Czy neurodydaktyka ma zastosowanie w nauczaniu matematyki?


Już po raz jedenasty nauczyciele z miasta Bielska-Białej i okolic, mieli okazję spotkać się na wrześniowej konferencji, aby zebrać pomysły, motywację oraz zyskać pozytywną energię do pracy w nowym roku szkolnym. Organizatorami tego przedsięwzięcia były Bielski Oddział SNM oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, a siłą sprawczą Alicja Krzempek – przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM.
Przybyłych nauczycieli powitali Alicja Krzempek oraz Władysław Mąsior – dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej. Następnie w krótkim wystąpieniu Paweł Kąkol – Prezes Zarządu Fundacji „Matematyka dla wszystkich” poinformował zebranych o istnieniu tego nowego „ciała”, które będzie podejmowało inicjatywy na rzecz edukacji matematycznej dzieci i młodzieży.
Po oficjalnym wstępie rozpoczęła się część zasadnicza konferencji. W tym roku oprócz warsztatów metodycznych tematycznie ściśle związanych z nauczaniem matematyki, organizatorzy przewidzieli wykład oraz warsztaty z zakresu neurodydaktyki. Dyscyplina ta zyskuje ostatnio coraz większe grono zwolenników i sympatyków zarówno wśród naukowców, jak i nauczycieli-praktyków. Przyszedł czas, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy znajomość pewnych elementów tej dziedziny nauki jest również potrzebna nauczycielom matematyki. Marzena Gutek, psycholog z wykształcenia i zamiłowania, wygłosiła wykład inauguracyjny podczas którego wyjaśniła czym jest neurodydaktyka i nauczanie przyjazne mózgowi. Zwróciła uwagę na metody i sposoby oddziaływania na ucznia, aby wydobyć jego potencjał oraz stworzyć warunki do osiągnięcia sukcesu dydaktycznego. Wskazała również czynniki, jakie muszą być spełnione, aby uczeń się zainteresował, co jest warunkiem koniecznym do uruchomienia procesu uczenia się.
Kontynuacją części dydaktycznej były trzy sesje warsztatowe, każda z kilkoma tematami do wyboru przez uczestników:
 • Wykorzystanie osiągnięć neurodydaktyki w nauczaniu (kontynuacja wykładu) – Marzena Gutek
 • Papierowe ozdoby – Maria Szczerbik
 • Różne oblicza lekcji matematyki – Krystyna Barteczko-Chrapek
 • Gry logiczne i inne pomoce dydaktyczne na matematyce – Magdalena Glac
 • Zadania na dowodzenie w gimnazjum – Grzegorz Derbis
 • Elementy programowania w nauczaniu matematyki i fizyki – projekt iCSE4school – Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś
 • Warsztaty z rozwijania pamięci u dzieci pt. ”Superumysł” – Teresa Żodziewska
 • Jak wspierać rozwój ucznia na lekcjach matematyki, czyli ocenianie kształtujące dla początkujących – Katarzyna Parcia
 • Sprawdzian po klasie 6 już za nami, ale następny przed nami – jak pracować z uczniami klasy 4 i 5, aby dobrze przygotować do nowej formuły – Joanna Świercz
 • Geogebra w przygotowaniach do egzaminu maturalnego – Katarzyna Żak, Beata Kołodziejczyk
 • Matematyka wokół nas – okna, witraże, portale – Mariola Maryszewska-Kwaśny
 • Gry i zabawy matematyczne, czyli tematy „trudne i nudne” w łatwy i angażujący uczniów sposób – bingo matematyczne – Joanna Świercz
 • Origami na różne okazje – Maria Szczerbik
Mamy nadzieję, że każdy uczestnik konferencji znalazł coś dla siebie. Być może teraz spojrzy na nauczanie neurodydaktycznie albo kształtująco, albo geogebraicznie, albo „superumysłowo”... , ale na pewno pozytywnie i energetycznie.ć
Katarzyna Parcia,
18 sie 2016, 02:07
Ċ
Katarzyna Parcia,
18 sie 2016, 02:07
Ċ
Katarzyna Parcia,
18 sie 2016, 02:07
Ċ
Katarzyna Parcia,
18 sie 2016, 02:06
Ċ
Katarzyna Parcia,
18 sie 2016, 02:14
Comments