X Regionalna Konferencja


Relacja z konferencji

X Regionalna Konferencja
Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2014/2015


Kolejna, już dziesiąta, konferencja z cyklu „Matematyka na dobry początek roku szkolnego", miała miejsce 27 września 2014 r. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Bielski Oddział SNM oraz RODN „WOM" w Bielsku-Białej, a głównym koordynatorem – p. Alicja Krzempek – przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM, a jednocześnie nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej.
Tym razem drzwi swojej szkoły otwarła dla nas p. Dorota Ciężki – dyrektor szkoły podstawowej nr 29, która udostępniła nam sale i sprzęt. Z warsztatów skorzystało około 100 nauczycieli z powiatu bielskiego oraz powiatów sąsiednich: cieszyńskiego, żywieckiego oraz województwa małopolskiego.

Po przywitaniu uczestników konferencji przez organizatorów: Alicję Krzempek oraz dyrektora RODN „WOM" Władysława Mąsiora nastąpiła część dydaktyczna, która rozpoczęła się od informacji o konkursie na najlepszą pracę projektową na temat „Matematyka jest wszędzie". Przedstawiono cele konkursu, organizację i przyświecającą mu ideę popularyzowania matematyki wśród dzieci i młodzieży. Żywą reklamą konkursu były wystąpienia czwórki uczniów, którzy zaprezentowali swoje prace konkursowe, wysoko ocenione w III edycji konkursu. Byli to uczniowie następujących szkół: Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej, Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej, Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach.
Kontynuacją części dydaktycznej były trzy sesje warsztatowe, każda z kilkoma tematami do wyboru przez uczestników:
 • Kusudama – wykorzystanie techniki origami na lekcjach matematyki - Maria Szczerbik
 • Moduły kokardkowe – budowanie modeli płaskich i przestrzennych – Aneta Pasierbek
 • Matematyczne niespodzianki, czyli o odkrywaniu na lekcjach matematyki - Krystyna Barteczko-Chrapek
 • LICZĘ + MYŚLĘ = WIEM, czyli kilka pomysłów na kółko matematyczne w szkole podstawowej - Magdalena Glac
 • Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów z wykorzystaniem chmury Googla – Grzegorz Derbis
 • Wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki - Zofia Majerska, Katarzyna Sikora
 • Kalkulatory czy głowa – Marta Kądzioła, Teresa Żodziewska
 • E-booki dla uczniów w ramach platformy edukacyjnej - Florian Gałuszka (wydawnictwo HELION)
 • Metoda odwróconej lekcji – Halina Juraszczyk
 • Wykorzystanie łamigłówek nie tylko na lekcjach matematyki – Michał Nowik (wydawnictwo NOWIK)
 • Kilka sposobów na kształtowanie twórczego myślenia u uczniów od pierwszego do trzeciego etapu nauczania – Halina Babik-Dziedzic
 • Rola gier i zabaw w ćwiczeniu sprawności rachunkowych uczniów – Katarzyna Parcia
Zaproponowane warsztaty pobudziły nauczycieli do refleksji, co widać było nawet podczas przerw, gdzie uczestnicy konferencji krzepiąc się wybranym rodzajem herbatki od sponsora (firmy MOKATE) żywo i entuzjastycznie dyskutowali na tematy związane z nauczaniem matematyki.

Informacje o konferencjiĊ
Katarzyna Parcia,
18 sie 2016, 01:55
Ċ
Katarzyna Parcia,
18 sie 2016, 01:56
Comments