XXIII Bielskie Warsztaty Matematyczne


Relacja z

XXIII Bielskich Warsztatów Matematycznych. Byliśmy w Helu

Dla każdego coś miłego

Corocznym zwyczajem po Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Bielski oddział SNM organizuje Bielskie Warsztaty Matematyczne, na których spotykają się nauczyciele z naszego regionu. Warsztaty te odbyły się, podobnie jak Krajowa Konferencja SNM, po raz dwudziesty trzeci. Przybyło na nie ponad 90 nauczycieli z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i Małopolski.

W tym roku ponownie w organizację warsztatów włączył się Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej i warsztaty zorganizowano w budynku Ośrodka przy ulicy legionów 24. Otwarcia konferencji dokonali: p. Władysław Mąsior – dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej oraz p. Alicja Krzempek – przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM, a jednocześnie nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej i główny organizator przedsięwzięcia.

Hasło przewodnie tegorocznych warsztatów brzmiało: Byliśmy w Helu... Dla każdego coś dobrego, czyli praca z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. Wykład inauguracyjny nt. Trudności w uczeniu się – przyczyny tych trudności i ich pokonywanie wygłosiła p. Halina Juraszczyk. Tematyka większości warsztatów również zgodna była z hasłem głównym konferencji. Warsztaty przygotowali i przeprowadzili nauczyciele z naszego regionu, panie: Halina Juraszczyk, Halina Babik-Dziedzic, Maria Dębska, Mariola Maryszewska-Kwaśny, Krystyna Barteczko-Chrapek, Alicja Krzempek oraz przedstawiciele Wydawnictwa Nowik. Łącznie przeprowadzono osiem warsztatów o następującej tematyce:

  • Dostosowanie wymagań dla uczniów z wybranymi deficytami rozwojowymi.
  • Gry i zabawy matematyczne, czyli tematy „trudne i nudne” w łatwy i angażujący uczniów sposób - bingo matematyczne.
  • Jak przygotować uczniów do samodzielnego dowodzenia twierdzeń?
  • Praca z uczniem zdolnym. Kongruencje.
  • Jak uczyć rozumowania matematycznego w szkole podstawowej?
  • Dlaczego warto używać łamigłówek na lekcjach?
  • TIK-i na lekcjach matematyki (propozycje wykorzystania zasobów Internetu).
  • Matematyka przy herbatce. 
Mamy nadzieję, że piątkowe popołudnie 28 lutego pozostawiało u uczestników XXIII Bielskich Warsztatów Matematycznych same dobre wspomnienia.Comments