IX Regionalna Konferencja

Relacja z

IX Regionalnej Konferencji
Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2013/2014


W piękny sobotni dzień 28 września 2013 r. ponad 100 nauczycieli matematyki z powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz województwa małopolskiego przyjechało do Bielska-Białej, aby uczestniczyć w IX Regionalnej Konferencji pt. Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2013/2014. Konferencja została zorganizowana przez Bielski Oddział SNM oraz RODN „WOM” w Bielsku-Białej. Trud koordynacji całością przedsięwzięcia podjęła Pani Alicja Krzempek – przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM, a jednocześnie nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej. Honorowym patronatem konferencję objęli: Pani Małgorzata Handzlik – posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz starosta bielski Pan Andrzej Płonka.

Gościliśmy w SP nr 24 w Bielsku-Białej, gdzie Pani Dyrektor Renata Kraciuk nie tylko otwarła dla nas drzwi swojej szkoły udostępniając sale, sprzęt komputerowy i angażując swoich nauczycieli w pomoc organizacyjną, ale również zaszczyciła nas swoją obecnością w trakcie trwania całej konferencji. Uroczystość otwarcia konferencji umilił występ artystyczny chóru szkolnego z tej placówki pod kierunkiem Pani Izabeli Kaszuby. Program spotkał się z dużym uznaniem ze strony nauczycieli i został nagrodzony gromkimi brawami.

Po przywitaniu uczestników konferencji przez organizatorów: przewodniczącą Oddziału Bielskiego SNM Panią Alicję Krzempek oraz dyrektora RODN „WOM” Władysława Mąsiora głos zabrali zaproszeni goście: Pani Małgorzata Handzlik oraz dr Tadeusz Ratusiński (sekretarz SNM), który wygłosił wykład inauguracyjny. W trakcie wykładu prelegent zwrócił uwagę na niezwykle istotny w procesie nauczania i uczenia się matematyki element zaciekawienia ucznia tym przedmiotem. Zdaniem prelegenta kopalnią pomysłów na to, jak zarazić ucznia matematyką jest próba wyjaśnienia mitów, przesądów i przekonań, które funkcjonują w przekazie ustnym z pokolenia na pokolenie. Autor zaprezentował jeden z takich mitów z pogranicza matematyki i fizyki, a historia ta związana jest ze sztabką złota. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i proste matematyczne reguły pozwoliły rozstrzygnąć wątpliwości.
Po przerwie kawowej uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach prowadzonych równolegle w czterech grupach. Nauczyciele mieli do wyboru następujące warsztaty:
  • Matura na poziomie rozszerzonym do nowej Podstawy Programowej od 2015 roku – Maria Dębska;
  • Pole figury standardowo, a może jednak nie, jak i co zmienić? – Maria Szczerbik;
  • Kilka pomysłów na lekcje geometrii – Marzena Hofman;
  • Skąd się biorą trudności w uczeniu się matematyki? – Krystyna Barteczko-Chrapek;
  • „Niech nie wchodzi nikt nieobeznany z geometrią” – bryły platońskie na kółku matematycznym – Magdalena Glac;
  • Wielościany z wielu karteczek – tworzymy bryły metodą orgiami– Magdalena Glac;
  • Geogebra dla średniozaawansowanych – Katarzyna Żak, Beata Kołodziejczyk;
  • Gry i zabawy matematyczne – Zofia Majerska, Katarzyna Sikora;
  • Praca z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematyki w szkole podstawowej – Anna Rosół (wydawnictwo LektorKlett);
  • Analiza, dowód i dyskusja – rzecz o zadaniach konstrukcyjnych – dr Tadeusz Ratusiński.

Nauczyciele uczestniczący w konferencji byli bardzo zainteresowani tematami zaproponowanymi przez prowadzących i wykazali się dużym zaangażowaniem w przebieg warsztatów. Można się o tym przekonać, oglądając zdjęcia zamieszczone w galerii. Autorką zdjęć jest Pani Dominika Stasicka – nauczycielka informatyki w SP 24.

Liczba wyświetlanych pozycji: 0
NazwaTerminProgramMateriały pokonferencyjneGaleria zdjęć
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
NazwaTerminProgramMateriały pokonferencyjneGaleria zdjęć
Liczba wyświetlanych pozycji: 0
Comments