Edycja 1


Spotkanie 1

Temat: Klockiem w matematykę!

Wykorzystanie zestawów LEGO® Education MoreToMath i tablicy interaktywnej (monitora interaktywnego) w nauczaniu matematyki w klasach 1-4 szkoły podstawowej

Prowadzący: Katarzyna Parcia, Wojciech Zuziak

Termin:

Sesja (1): 10 kwietnia 2018 r. (wtorek), 16.00-18.15

Sesja (2): 17 kwietnia 2018 r. (wtorek), 16.00-18.15

Informacje o zestawie LEGO MoreToMathSpotkanie 3

Temat: Wykorzystanie potencjału tablicy interaktywnej w kształtowaniu kompetencji kluczowych

Prowadzący: dr Agnieszka Herma - nauczyciel matematyki, doradca metodyczny w Bielsku-Białej

Termin:

Sesja (1): 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek), 13.00-15.15

Sesja (2): 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek), 16.00-18.15Spotkanie 2

Temat: Rola wirtualnych doświadczeń w nauczaniu matematyki

Prowadzący: Andrzej Pietrzyk – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Górze

Termin:

Sesja (1): 21 maja 2018 r. od 13:00 do 15:15

Sesja (2): 21 maja 2018 r. od 16:00 do 18:15

Celem zajęć będzie pokazanie zastosowania programu GeoGebra. Nie będą to jednak rozważania teoretyczne. Wszystkie przedstawione sytuacje dydaktyczne zdarzyły się na lekcjach Pana Andrzeja. Każde doświadczenie wykonał wspólnie z uczniami.

Nie będzie to też tylko opis możliwości programu. Prowadzący pokaże jego praktyczne zastosowanie przy odkrywaniu twierdzeń, stawianiu tez na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, potwierdzaniu przypuszczeń poprzez doświadczenia oraz szukaniu kontrprzykładów i obalaniu hipotez.

Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w lekcji bazującej na GeoGebrze i tablicy interaktywnej, w której to nauczyciele wcielą się w rolę uczniów.

Na koniec wspólnie postaramy się „wytresować punkty” i zastanowimy się do czego to wykorzystać.

Pełna informacja o spotkaniu, w tym formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj.


Comments